Disseny UI & UX

Dissenyem i definim els valors corporatius del teu negoci per comunicar el seu propòsit i crear un missatge propi que arribi estratègicament als consumidors, ajudant a posicionar la marca al mercat. La identitat corporativa és fonamental per tenir una estratègia de marca sòlida. Perquè una marca sigui atractiva ha de ser molt més que un logotip. Necessita tenir la seva pròpia identitat única i memorable.

Logotip i identitat visual

Dissenyem una identitat de marca cohesionada i un sistema d'identitat visual que inclogui elements com paleta de colors, tipografia, imatges i elements gràfics per comunicar els missatges i la personalitat de la teva marca de forma dinàmica.

Branding & guies

Desenvolupem les directrius per garantir la coherència en l'ús dels elements visuals i els missatges de la teva marca en tots els punts de contacte, ajudant a reforçar la identitat de la marca i millorar el record.

Disseny d'Interfícies (UI)

Creem interfícies atractives, intuïtives i funcionals per a les nostres aplicacions amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i facilitar la interacció amb el sistema. Ens centrem en aspectes visuals com la elecció de colors, tipografia, iconografia i disposició d'elements, amb l'objectiu d'optimitzar tant la usabilitat com l'estètica de la interfície.

Experiència d'Usuari (UX)

Oferim assessorament especialitzat per potenciar la interacció i satisfacció dels usuaris, assegurant que l'experiència sigui eficient, intuïtiva i atractiva. Ens dediquem a desenvolupar aplicacions que s'ajustin a les necessitats i expectatives de l'usuari, contribuint així a elevar la qualitat integral de l'experiència.

Direcció creativa

Integrem el disseny creatiu i els teus coneixements de negoci en conceptes centrals per enfocar i guiar la comunicació de la teva marca per contar una història de marca convincent.

TECNOLOGIES I EINES
Projectes