Desenvolupament d'Apps

Experts en desenvolupament d'aplicacions, combinem el nostre coneixement tècnic amb el de l'experiència d'usuari per crear aplicacions intuïtives i fàcils d'utilitzar, exactament com van ser dissenyades, sense dreceres ni simplificacions. Creem aplicacions per a startups, grans marques, promocionals per a empreses, botigues, esports, oci, cultura, jocs, etc.

Desenvolupament d'aplicacions per a smartphones

Implementem una perspectiva integral en el procés de disseny, desenvolupament i comercialització d'aplicacions mòbils (Android i iOS), assegurant-nos que aquestes es alineïn amb el propòsit i les metes de la teva marca, alhora que satisfan les necessitats de la teva audiència objectiu.

Disseny d'interfícies (UI)

Creem interfícies atractives, intuïtives i funcionals per a les nostres aplicacions amb l'objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i facilitar la interacció amb el sistema. Ens centrem en aspectes visuals com la elecció de colors, tipografia, iconografia i disposició d'elements, amb l'objectiu d'optimitzar tant la usabilitat com l'estètica de la interfície.

Experiència d'usuari (UX)

Oferim assessorament especialitzat per potenciar la interacció i satisfacció dels usuaris, assegurant que l'experiència sigui eficient, intuïtiva i atractiva. Ens dediquem a desenvolupar aplicacions que s'ajustin a les necessitats i expectatives de l'usuari, contribuint així a elevar la qualitat integral de l'experiència.

Consultoria i estratègia de mercat

Proporcionem la informació necessària i orientació experta perquè puguis prendre decisions i executar estratègies de manera efectiva, tant des del punt de vista tècnic com comercial, en el dinàmic entorn de les aplicacions mòbils.

Gestió i publicació als stores

Facilitem un servei complet que abasta totes les activitats involucrades en el procés de distribució de la teva aplicació a les apps stores. Des de la preparació de les publicacions, el registre de comptes de desenvolupament, l'enviament de versions, la revisió, l'aprovació i la publicació, fins al control d'errors possibles i adaptacions necessàries.

TECNOLOGIES I EINES
Projectes