GOODTRUCK
GOODTRUCK

APP / DEVELOPMENT / DESIGN
Aquesta aplicació proporciona una plataforma eficient per a la gestió de transport entre clients i transportistes a nivell global. Facilita una borsa de transports dinàmica i àgil, permetent una comunicació directa a través de xat en temps real.
GOODTRUCK
GOODTRUCK
PROJECTE
GoodTruck és una startup que proporciona una plataforma de contacte directe entre clients i transportistes a nivell mundial. La seva aplicació permet publicar ofertes de càrrega i disponibilitat de camions a través d'una borsa, facilitant la comunicació mitjançant un xat anònim per negociar els preus dels trajectes.

Planifiquem i avaluem meticulosament el flux complet necessari per al desenvolupament de l'aplicació, el corresponent backoffice de gestió i monitorització, i la pàgina de presentació per a la plataforma GoodTruck. En aquest projecte es van integrar diversos serveis, incloent-hi cerques geolocalitzades, xat integrat, traducció instantània, tramitació de contractes i seguiment en temps real dels serveis contractats mitjançant tracking dels camions.

La nostra estreta col·laboració amb l'equip de GoodTruck va resultar en un llançament exitós, augmentant el reconeixement de la plataforma, la seva presència digital i la interacció entre clients i transportistes.
TECNOLOGIES I EINES