CICLONAIL
CICLONAIL

APP / DEVELOPMENT
Desenvolupament d'una aplicació per APPLE TREE AGENCY del client Almirall S.A., dissenyada per ajudar els pacients a mantenir la constància en el tractament de l'onicomicosi.
CICLONAIL
PROJECTE
CicloNail és una aplicació desenvolupada per a Almirall S.A. per ajudar els seus pacients a mantenir la constància en el tractament de l'onicomicosi, un aspecte essencial per a la seva correcta resolució.

Per a aquest projecte, APPLE TREE ens va confiar el desenvolupament de l'aplicació seguint les especificacions funcionals, els requeriments tècnics i el disseny UI/UX necessaris per crear una aplicació juntament amb el corresponent backoffice de gestió i monitorització. Aquesta aplicació havia de reflectir fidelment el disseny proporcionat i complir tots els requeriments tècnics establerts, incloent-hi la integració de recordatoris diaris mitjançant notificacions push i eines de seguiment per garantir la constància en l'aplicació del tractament.

El llançament de l'aplicació va ser tan exitós que es va desenvolupar una segona versió adreçada al públic alemany.
TECNOLOGIES I EINES