FUNDACIÓ EUROPACE
FUNDACIÓ EUROPACE

BACKOFFICE / DEVELOPMENT
Desenvolupament d'una plataforma integral per a la Fundació EuroPace, dedicada a proporcionar una solució eficaç per lluitar contra el canvi climàtic i millorar el benestar de les famílies promovent habitatges més confortables, saludables, eficients i respectuosos amb el medi ambient.
FUNDACIÓ EUROPACE
FUNDACIÓ EUROPACE
FUNDACIÓ EUROPACE
PROJECTE
La Fundació Europace és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu lluitar contra el canvi climàtic millorant el benestar dels ciutadans. El seu equip és multidisciplinari i està format per professionals amb una àmplia experiència en rehabilitació, eficiència energètica, energies renovables, gestió, màrqueting i administració pública.

Per a aquest projecte, vam dur a terme una curosa planificació i avaluació del flux complet requerit per al desenvolupament de la plataforma de gestió. Això va implicar la realització de diverses sessions de consultoria tecnològica i transformació digital, durant les quals vam analitzar els processos interns de l'empresa amb l'objectiu d'identificar àrees adequades per a l'automatització, cosa que alhora es traduiria en un augment significatiu de la productivitat.

La plataforma resultant és multiperfil, la qual cosa significa que hi intervenen diferents actors, rols i perfils dins de la plataforma, cadascun té un espai dedicat específicament per treballar i consultar l'estat de cadascuna de les accions a fer. Aquesta estructura bilateral no només facilita la gestió i la comunicació entre les dues parts, sinó que també aporta un nivell addicional de dinamisme i eficiència a tot el procés. Els managers poden supervisar i coordinar les activitats des de la seva perspectiva interna, mentre que els professionals energètics poden accedir de manera transparent a la informació rellevant i participar activament en el seguiment i el desenvolupament de les seves ofertes i treballs. Aquesta col·laboració bidireccional promou una interacció més fluida i una presa de decisions més àgil, beneficiant així ambdues parts involucrades en la gestió i execució dels projectes de rehabilitació.

TECNOLOGIES I EINES