DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS

BACKOFFICE / WEBSITE / DEVELOPMENT
Desenvolupament d'una plataforma integral per a l'empresa Dardanius Financial Solutions S.L., dedicada a oferir assessorament global de forma independent per maximitzar la rendibilitat de productes financers i d'inversió.
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
DARDANIUS FINANCIAL SOLUTIONS
PROJECTE
Dardanius Financial Solutions S.L. és una empresa dedicada a oferir un assessorament global de forma independent per maximitzar la rendibilitat de productes financers i d'inversió.

Per a aquest projecte, vam dur a terme una acurada planificació i avaluació del flux complet requerit per al desenvolupament tant de la plataforma de gestió i monitorització com de la pàgina de presentació per a la plataforma Dardanius. Això va implicar la realització de diverses sessions de consultoria tecnològica i transformació digital, durant les quals vam analitzar els processos interns de l'empresa amb l'objectiu d'identificar àrees adequades per a l'automatització, cosa que alhora es traduiria en un augment significatiu de la productivitat.

La plataforma resultant és multiperfil, significa que tant els managers de Dardanius com els clients tenen un espai dedicat específicament per treballar i consultar l'estat de cadascuna de les operacions en curs. Aquesta estructura bilateral no només facilita la gestió i la comunicació entre les dues parts, sinó que també aporta un nivell addicional de dinamisme i eficiència a tot el procés. Els managers poden supervisar i coordinar les activitats des de la seva perspectiva interna, mentre que els clients poden accedir de manera transparent a la informació rellevant i participar activament en el seguiment i el desenvolupament dels seus projectes. Aquesta col·laboració bidireccional promou una interacció més fluida i una presa de decisions més àgil, beneficiant així ambdues parts involucrades en la gestió i execució de les operacions.

TECNOLOGIES I EINES